Zielonej Cieszynianki Montain KING KONG

Burger King

Pologne

   
Father
Mother

Dragos King Kong Bertusowy Gaj (M)

Pologne

Norse Freya (F)

Pologne

 
 
 
 

 

 
 
Copyright © Corleone Leonberg - Tous droits réservés | Webmaster: BlueCentaur